Ice Bin

View Filters (104 Results)
Hoshizaki B-500PF
Hoshizaki B-500PF 30" Wide 360-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 440-B500PF

Free Shiping
Quick Ship

Scotsman B322S
Scotsman B322S 22" Wide 370-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 044-B322S

Free Shiping
Quick Ship

(You can remove it at any time)
Hoshizaki B-700PF
Hoshizaki B-700PF 44" Wide 550-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 440-B700PF

Free Shiping

Manitowoc Ice B-400
Manitowoc Ice B-400 30" Wide 290-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 399-B400

Free Shiping
Quick Ship

Manitowoc Ice B-570
Manitowoc Ice B-570 30" Wide 430-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 399-B570

Free Shiping
Quick Ship

Manitowoc Ice B-970
Manitowoc Ice B-970 48" Wide 710-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 399-B970

Free Shiping
Quick Ship

Ice-O-Matic B40PS
Ice-O-Matic B40PS 30" Wide 344-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 159-B40PS

Free Shiping
Quick Ship

(You can remove it at any time)
Scotsman B530P
Scotsman B530P 30" Wide 536-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 044-B530P

Free Shiping
Quick Ship

(You can remove it at any time)
Hoshizaki B-300PF
Hoshizaki B-300PF 22" Wide 260-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 440-B300PF

Free Shiping

Manitowoc Ice B-320
Manitowoc Ice B-320 22" Wide 210-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 399-B320

Free Shiping
Quick Ship

Scotsman B530S
Scotsman B530S 30" Wide 536-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 044-B530S

Free Shiping
Quick Ship

(You can remove it at any time)
Hoshizaki B-250PF
Hoshizaki B-250PF 30" Wide 230-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 440-B250PF

Free Shiping

Hoshizaki B-800PF
Hoshizaki B-800PF 48" Wide 600-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 440-B800PF

Free Shiping

Hoshizaki B-900PF
Hoshizaki B-900PF 52" Wide 660-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 440-B900PF

Free Shiping

Ice-O-Matic B55PS
Ice-O-Matic B55PS 30" Wide 510-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 159-B55PS

Free Shiping
Quick Ship

(You can remove it at any time)
Ice-O-Matic B42PS
Ice-O-Matic B42PS 22" Wide 351-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 159-B42PS

Free Shiping
Quick Ship

(You can remove it at any time)
Hoshizaki B-800SF
Hoshizaki B-800SF 48" Wide 600-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 440-B800SF

Free Shiping

Ice-O-Matic B100PS
Ice-O-Matic B100PS 48" Wide 854-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 159-B100PS

Free Shiping
Quick Ship

(You can remove it at any time)
Koolaire K-570
Koolaire K-570 30" Wide 430-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 700-K570

Free Shiping
Quick Ship

Scotsman B842S
Scotsman B842S 42" Wide 778-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 044-B842S

Free Shiping
Quick Ship

(You can remove it at any time)
Scotsman B948S
Scotsman B948S 48" Wide 893-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 044-B948S

Free Shiping
Quick Ship

(You can remove it at any time)
Hoshizaki B-1150SS
Hoshizaki B-1150SS 48" Wide 1150-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 440-B1150SS

Free Shiping

Hoshizaki B-1300SS
Hoshizaki B-1300SS 48" Wide 1275-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 440-B1300SS

Free Shiping

Hoshizaki B-1500SS
Hoshizaki B-1500SS 60" Wide 1500-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 440-B1500SS

Free Shiping

Hoshizaki B-1650SS
Hoshizaki B-1650SS 60" Wide 1605-lb Ice Bin with Lift Up Door

KaTom #: 440-B1650SS

Free Shiping

(104 Results) Back to Top